Terma & Syarat

Terma & Syarat.

  1. Semua pengguna laman web JomCariHomestay.com perlulah bersetuju dengan terma & syarat yang ditetapkan ini. Sekiranya anda tidak bersetuju, sila tinggalkan laman web ini sekarang.
  2. Segala maklumat yang terdapat di laman web JomCariHomestay.com adalah hak mutlak milik pihak JomCariHomestay.com. Anda adalah dilarang sama sekali untuk menggunakan apa-apa sahaja maklumat dari laman web ini tanpa kebenaran dari pihak JomCariHomestay.com terlebih dahulu.
  3. Segala maklumat dan gambar-gambar homestay yang digunakan sewaktu proses pendaftaran perlulah mendapat kebenaran dari pemilik asal terlebih dahulu.
  4. Anda bersetuju untuk membenarkan pihak JomCariHomestay.com untuk menggunakan mana-mana maklumat atau gambar-gambar yang diupload ke laman web ini bagi tujuan pemasaran.
  5. Segala maklumat yang digunakan sewaktu proses pendaftaran haruslah menggunakan maklumat sebenar. Sekiranya didapati ada maklumat palsu yang digunakan, pendaftaran anda akan dibatalkan dan anda tidak akan dibenarkan lagi untuk menggunakan laman web ini.
  6. Pihak JomCariHomestay.com berhak untuk membatalkan pendaftaran anda dengan/tanpa sebarang sebab.
  7. Pihak JomCariHomestay.com tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang dialami oleh mana-mana pihak disebabkan oleh penggunaan laman web ini.
  8. Pihak JomCariHomestay.com berhak untuk mengubah terma&syarat ini pada bila-bila masa tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari mana-mana pihak terlebih dahulu.
Skip to toolbar