Peraturan Pendaftaran

  1. Setiap pengusaha homestay hanya dibenarkan untuk mendaftarkan satu akaun sahaja. Anda boleh mendaftarkan lebih dari satu homestay dengan menggunakan akaun yang sama ini.

 

  1. Satu homestay perlulah didaftarkan di dalam satu post. Sekiranya anda mempunyai lebih dari satu homestay, anda bolehlah mendaftarkan homestay-homestay berikut di post yang berbeza.

 

  1. Anda dilarang sama sekali untuk mendaftarkan homestay yang sama berulang-ulang kali (duplicate post). Kegagalan mengikuti peraturan ini akan menyebabkan akaun anda dibatalkan dan anda tidak dibenarkan lagi untuk menggunakan laman web ini.

 

  1. Pastikan segala maklumat yang diisi sewaktu proses pendaftaran adalah maklumat benar. Penggunaan sebarang maklumat palsu di laman web ini adalah dilarang sama sekali.

 

  1. Pastikan anda telah mengisi maklumat homestay anda dengan lengkap (Nama, No. tel, harga, alamat, gambar & lain-lain) dan diletakkan di dalam kategori yang betul.
Skip to toolbar